RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Кодекс корпоративного управління

26 квітня 2013 року на Загальних зборах акціонерів Протоколом №40 був затверджений Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно-страхова компанія».

Основні положення Кодексу корпоративного управління Товариства:

- Головною метою діяльності Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно-страхова компанія» є здійснення страхової діяльності та надання страхових послуг громадянам та підприємствам.

- АТ «УОСК» забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разі порушення цих прав.

- Відповідно до обов'язкових вимог законодавства України у Товаристві діє дворівнева система управління, яка складається з Наглядової ради, членами якої можуть обиратися тільки акціонери, та Дирекції, до складу якої входять менеджери, у власності яких немає акцій Товариства.

- Товариство забезпечує своєчасне й точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань, щодо його діяльності, включаючи його фінансовий стан, продуктивність, власність та управління.

- З огляду на характер та масштаби діяльності АТ «УОСК», його власники та керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання усіх вимог законодавства країн, де працює Товариство; ведення чесної конкурентної боротьби.

1.Перелік власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові):

- код ЄДРПОУ 40109110, Департамент поліції охорони, 01001, м. Київ, вул. Малопiдвальна, буд. 5, вiдсоток участi у статутному капiталi-15,757575%;

- код ЄДРПОУ 40109147, Управлiння поліції охорони в м. Києвi, 04050, м. Київ, вул. Студентська, буд. 9, вiдсоток участi у статутному капiталi-24,742424%.

2. Відомості про склад Наглядової ради АТ"УОСК":

Станом на 31.12.2020 року склад Наглядової ради

Голова наглядової ради – Мірутенко Михайло Михайлович

Члени наглядової ради:

Марченко Михайло Іванович

Коваль Максим Олегович

Котик Анатолій Олегович

Паламарчук Вадим Миколайович