Перелік документів для врегулювання страхової події (НВМ)

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ (НВМ) І ПОДАЛЬШОЇ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ:
Заява на виплату НВМ

Перелік документів_НВМ

Увага! Документи що не містять контактних телефонів, адреси, підпису, або з незаповненими полями до розгляду не приймаються і не реєструються!

З метою об’єктивного встановлення обставин події, АТ «УОСК» пропонує надіслати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. фотографії та/або сканкопії документів стосовно подіїя, яка може бути визнана страховою, в темі листа просимо вказати номер Договору страхування.

Довідки за телефоном: (044) 453-17-16

Пам’ятка Страхувальнику

При настанні страхового випадку або події з ознаками страхового випадку, Страхувальник (Застрахована особа) зобов'язаний(а) здійснити наступні дії:

1. Звернутися за медико-санітарною допомогою до медичного закладу (лікарні, травмпункту) та/або інших компетентних органів (відповідно до характеру події: до правоохоронних органів, в службу швидкої медичної допомоги, органи пожежної охорони, аварійну службу газу тощо);

2. Повідомити Страховика про настання події, що може бути визнана страховим випадком будь-яким способом, що дозволить зафіксувати факт звернення, протягом 48 годин з моменту її настання (тел. (044) 453-17-16, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   office@uosk.ua );

3. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту настання події, повідомити про це Страховика письмово;

4. Вжити заходів щодо усунення причин та мінімізації наслідків нещасного випадку.

Страхувальник, Застрахована особа, Вигодонабувач повинна подати наступні документи, на підставі яких Страховик приймає рішення щодо здійснення страхової виплати чи відмови у її здійсненні:

1. Письмову заяву на отримання страхової виплати за формою Страховика

- у випадку тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи з причини травматичного ушкодження та/або іншого функціонального розладу здоров’я внаслідок нещасного випадку заяву на виплату подає Страхувальник на користь застрахованої особи;

- у випадку стійкої втрати працездатності – первинне встановлення Страхувальнику (Застрахованій особі) інвалідності І, ІІ або ІІІ групи, внаслідок нещасного випадку, заяву на виплату подає Застрахована особа;

- у випадку смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, заяву на виплату подає Вигодонабувач.

2. Документ, який посвідчує особу та довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або відмітку про те, що особа відмовилась від РНОКПП;

3. Документ, який посвідчує особу Застрахованої особи (якщо Застрахована особа не є отримувачем страхової виплати);

4. Оригінал акту про нещасний випадок, документ від компетентних органів, який підтверджує факт настання та обставини нещасного випадку; а також, в залежності від характеру випадку, що має ознаки страхового:

У випадку смерті Застрахованої особи –

а) оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть;

б) оригінал лікарського свідоцтва про смерть;

с) оригінал чи нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину;

При встановленні Застрахованій особі первинної інвалідності –

а) акт огляду та довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (зміну групи інвалідності), для дітей – висновок ЛКК при стійкому розладі здоров’я;

б) довідку компетентних органів про причину встановлення інвалідності;

В разі травматичного ушкодження чи іншого розладу здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що призвів до тимчасової втрати працездатності Застрахованою особою:

а) листок непрацездатності або завірену роботодавцем копію (для непрацюючих осіб – належним чином оформлену довідку про термін непрацездатності);

б) виписку з карти амбулаторного чи стаціонарного хворого, оформлену належним чином.

Інші документи, що підтверджують факт, причини, обставини та наслідки настання випадку, що має ознаки страхового, на запит Страховика.