Особлива інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів від 17.03.2014
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів від 26.01.2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 27.02.2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 04.03.2015
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів від 23.03.2015
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 27.05.2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 25.11.2015
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів від 21.03.2016
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів від 13.04.2016
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 25.04.2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 25.04.2016
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 16.03.2017
Інформація про проведення Загальних зборів акціонерів АТ "УОСК", що відбудуться 23.02.2018 року
Інформація про загальну кількість акцій
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відстоків статутного капіталу
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 18.07.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 17.08.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.08.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 28.08.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 06.09.2018
Конкурс на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту
Оголошнння про результати конкурсу
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ"УОСК", що відбудуться 19.04.2019
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 16.10.2019
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.10.2020
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ"УОСК", що відбудуться 23.12.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.12.2020
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ"УОСК", що відбудуться 22.04.2021
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІІІ кв. 2021 р.
Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІV кв. 2021 р.
Проміжна інформація емітента цінних паперів за І кв. 2022 р.
Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІI кв. 2022 р.