RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Перелік фінансових послуг, що надаются фінансовою установою:

Послуги у сфері страхування

а саме:
Добровiльне страхування, iнше нiж страхування життя
Страхування вiд нещасних випадкiв АВ 584700; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування здоров'я на випадок хвороби АВ 584693; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування залiзничного транспорту АВ 584691; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ 584699; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) анульована 09.12.2016
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ 584685; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ 584689; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу). АВ 584695; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть Перевiзника) АВ 584688; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть Перевiзника)). АВ 584702; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi Позичальника за непогашення кредиту) АВ 584694; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування фiнансових ризикiв АВ 584703; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АВ 584690; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування медичних витрат АВ 584698; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) АВ 584696; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна

Обов'язкове страхування, iнше нiж страхування життя
Медичне страхування АВ 584697; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Особисте страхування нещасних випадкiв на транспортi АВ 584701; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв АВ 584887; 01.09.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) анульована 09.12.2016 року
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АВ 584705; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АВ 584704; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АВ 584687; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АВ 584692; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АВ 594194; 21.12.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування об'єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфраструктура), яка є власнiстю України, щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску космiчної технiки на космодромi, запуском та експлуатацiєю її у космiчному просторi АЕ 198936; 23.07.2013 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова) чинна

З 09.12.2016 року Розпорядженням від 08.11.2016 року № 2819 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, анулювано ліцензії Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно-страхова компанія» на провадження страхової діяльності із добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), що видана розпорядженням Держфінпослуг № 6780 від 09.02.2007 (Серія АВ № 584699 від 14.07.11) та на провадження страхової діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів що видана розпорядженням Держфінпослуг № 330 від 09.06.2011 (Серія АВ №584887 від 01.09.11)