RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Будівельно–монтажні ризики

АТ ”УОСК” надає страховий захист будівельним підприємствам та організаціям, які проводять будівельно-монтажні роботи. Під час проведення таких робіт будівельники зустрічаються з випадками пошкодження, вибухів, загибелі або псування майна та механізмів внаслідок:

• аварій;
• стихійних явищ;
• нещасних випадків;
• помилок проектувальників та будівельного персоналу;
• протиправних дій третіх осіб, у т.ч. крадіжки.
Будівельно-мотажні ризики – це несподівані та непередбачувані явища, які можуть виникнути в процесі будівництва та які наносять підряднику матеріальні збитки.
Управління будівельними ризиками – це цілеспрямована діяльність підрядника з виявлення та оцінки можливих ризиків у процесі будівництва, проведення робіт з їх мінімізації або ліквідації.
Страхування будівельних ризиків - це один із найбільш ефективних інструментів з управління ризиками. Підрядник, який уклав договір страхування будівельно-монтажних ризиків, отримує гарантію компенсації збитків та економічну стабільність у своїй діяльності.
Страхування є основним інструментом, який дозволяє компенсувати наслідки усіх ризиків.
Повне страхове покриття можливих ризиків (умови міжнародного поліса CMR) з урахуванням української класифікації видів страхування реалізується шляхом наступних видів страхування:
• страхування будівельно-монтажних робіт;
• страхування будівельної техніки та механізмів;
• страхування післяпускових гарантійних зобов’язань;
• цивільної відповідальності при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Страхування будівельно - монтажних робіт
Спеціалісти та експерти нашої компанії - професіональні будівельники- об”єктивно оцінять технологічну сторону проектів та фактори, вплив яких може привести до виникнення збитків та сплати страхового відшкодування.

Загальні тарифи зі страхування БМР:
0,1 – 1,5% від страхової суми в залежності від виду та умов будівництва.

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР виплати страхового відшкодування не може преревищувати страхову суму.

Страхування будівельної техніки та механізмів здійснюється:

• на об’єкті будівництва на весь період експлуатації;
• на весь парк техніки на усіх об’єктах будівництва протягом календарного року.
Крім стандартного пакету ризиків, ми пропонуємо застрахувати доставку техніки від місця її зберігання до місця експлуатації та назад.
Загальні тарифи зі страхування техніки та обладнання: 0,15 - 1,8% від страхової суми.
Страхова сума визначається у розмірі діючої (ринкової) вартості техніки чи на основі документів бухгалтерського обліку.

Страхування післяпускових гарантійних забов'язань
За допомогою цього виду страхування підрядник відшкодовує непередбачені видатки, які можуть виникнути в період гарантійної експлуатації. Це може трапитись у зв’зку з ремонтом чи відновленням раніше побудованого об’єкта через недоліки, які були допущені у період будівельно-монтажних або пусконалагоджувальних робіт.
Загальні тарифи зі страхування післяпускових гарантійних зобов”язань: 0,35-1,3% від страхової суми.
Відповідальність страховика настає з моменту сплати першого страхового платежу або його частини, але не раніше здачі об”єкта в постійну експлуатацію.

Страхування цивільної відповідальності при виконанні будівельно-монтажних робіт
В процесі виконання робіт будівельники можуть випадково нанести збитки третім особам – пошкодити комунікації, завдати шкоду здоров’ю людей, які знаходилися біля будмайданчика. Через те, що в цій ситуації присутні майнові інтереси третіх осіб, страхове відшкодування отримають постраждалі. При цьому АТ “УОСК” бере на себе зобов’язання з урегулювання претензій третіх осіб.

Загальні тарифи страхування цивільної відповідальності при виконанні будівельно-монтажних робіт: 0,5 – 2,0% від страхової суми.
РОЗМІР ТАРИФУ зі страхування цивільної відповідальності при виконанні будівельно-монтажних робіт визначається на основі наступних умов:

• складність проекту;
• види виконуваних робіт;
• використовувана техніка;
• умови будівництва;
• строки виконання робіт;
• кількість персоналу, зайнятого на будівництві;
• професіональна та кваліфікаційна підготовка персоналу.

АТ “УОСК” пропонує взяти під страховий захист наступний перелік об'єктів страхування:
• Будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали, що зберігаються на будівельному майданчику, та необхідні для проведення будівельних робіт конструкції, витрати на їх перевезення, будівельні конструкції, обладнання та матеріали, що поставляються Замовником, послуги.
• Монтажні роботи, включаючи устаткування, що монтується, витрати на заробітну плату, витрати на перевезення, митні збори, а також матеріали, устаткування і послуги, надані Замовником.
• Пусконалагоджувальні роботи, а також матеріали, техніку, устаткування, інше майно, що використовується при здійсненні пусконалагоджувальних робіт і передбачене проектно-кошторисною документацією.
Додатково в рамках лімітів, встановлених Договором страхування, можуть бути застраховані:
• Предмети та матеріали, що знаходяться на будівельному майданчику на законних підставах.
• Витрати, направлені на запобігання або зменшення збитків (запобігання поширення пожежі, рятування майна тощо).
• Витрати на розчищення території та упорядкування застрахованого майна після настання страхового випадку. (Витратами на розчищення вважаються такі, які повинні бути здійснені після настання страхового випадку для приведення території страхування в той стан,у якому вона знаходилась безпосередньо перед настанням страхового випадку).
• Устаткування будівельного майданчика (тимчасові будинки і споруди, складські приміщення, будівельні риштування, інженерні комунікації тощо) відповідно до їх переліку, що є додатком до Договору страхування.
• Допоміжні споруди (тимчасові обвідні канали, захисні дамби тощо).
• Майно (за винятком майна, що виробляється, переробляється або зберігається у володіннях виробника, розподільника (дистриб'ютора) або постачальника), що знаходиться на зберіганні за межами будівельного майданчика і за межами території, зазначеної в Договорі страхування, за умови дотримання загальноприйнятих заходів щодо запобігання збитків, що стосуються складів або одиниць зберігання.