RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Страхування здійснюється на підставі Порядку та Правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затверджених Постановою КМУ №733 від 01.06.2002 та Ліцензії Міністерства фінансів України. За допомогою даного виду страхування забезпечується відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення НВ.

Об'єкт страхування — майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю та здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення НВ.

Небезпечні вантажі — речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

Страхувальником можуть виступати:
• відправник НВ;
• перевізник НВ;
• одержувач НВ.

Страховим випадком визначається будь-яка подія під час перевезення НВ, внаслідок якої заподіяна шкода життю та здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страху вальна щодо відшкодування цієї шкоди.

Страхова сума встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу.

Страховий тариф залежить від класу небезпеки вантажу та від виду транспорту, яким перевозиться вантаж.