RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Страхування членів ДПД

Цей вид страхування проводиться з метою захисту життя та здоров'я працівників пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин, які в обов’язковому порядку створюються на підприємствах і в організаціях для ліквідації пожеж та наслідків аварії з кількістю працюючих від 25 осіб і більше (Положення про добровільні пожежні дружини і команди затверджено наказом МНС України 11.02.04 № 70 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2004р. за № 221/88820).

АТ "УОСК" здійснює обов'язкове страхування членів ДПД на випадок загибелі, поранення або захворювання, отриманого при ліквідації пожежі або наслідків аварії.

Максимальна страхова сума встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати застрахованого за його посадою на день страхування.
Максимальний страховий тариф становить 2% страхової суми за кожного застрахованого.

Термін страхування - один рік.

За шкоду, заподіяну здоров’ю застрахованого внаслідок виконання ним обов’язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії страховик провадить одноразову виплату у разі встановлення застрахованому:
• І групи інвалідності – 100 відсотків страхової суми;
• ІІ групи інвалідності – 90 відсотків страхової суми;
• ІІІ групи інвалідності – 70 відсотків страхової суми.

При тимчасовій втраті працездатності внаслідок страхового випадку застрахованому виплачується 0,2 відсотка страхової суми за кожну добу, але не більш як 50% страхової суми. У разі загибелі або смерті застрахованого його спадкоємцям виплачується 100% суми.
Якщо проведена виплата страхової суми, страхова відповідальність страховика залишається до кінця терміну дії страхування, при цьому страхова сума обчислюється як різниця між початковою та виплаченою страховою сумою.