RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Добровільне особисте страхування

Всі Програми добровільного страхування Акціонерного товариства “Українська охоронно-страхова компанія” базуються на індивідуальному підході до Клієнта (ми враховуємо потреби великого підприємства, маленької організації та індивідуально Клієнта, що бажає отримати надійний страховий захист за договором особистого страхування).
Велика мережа медичних закладів різної форми власності та аптек, серед яких Ви вибираєте медичний заклад, в якому б Ви хотіли обслуговуватись та лікуватись, де допомогу Вам надасть висококваліфікований медичний персонал
Постійний контроль спеціалістів АТ «Українська охоронно-страхова компанія» за якістю наданих Вам послуг.
Ефективне врегулювання – де б Ви не знаходились, у будь-яку годину дня чи ночі, Ви зможете зателефонувати за вказаним у договорі номером телефону і Ваш дзвінок обов’язково буде прийнято досвідченими спеціалістами-координаторами, які нададуть Вам повну та кваліфіковану консультаційну та інформаційну підтримку; організують надання амбулаторно-поліклінічної, планової та екстреної стаціонарної, невідкладної швидкої, оперативної, стоматологічної, реабілітаційної, профілактичної та іншої медичної допомоги.
Гнучка система сплати страхового платежу: від одноразової проплати до помісячного розтермінування
Незмінний розмір страхового платежу протягом всього терміну дії Договору страхування. Збільшення вартості медичних послуг та медикаментів не впливає на умови Вашого договору страхування.
Відсутність фіксованого тарифу – кожний окремий тариф вираховується з урахуванням стану здоров’я, віку, вибраних опцій, терміну страхування, території дії Договору страхування та інше.

1). Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я).
• Амбулаторно-поліклінічна медична допомога (додаток 1);
• Стаціонарна медична допомога (додаток 2);
• Швидка (невідкладна) медична допомога (додаток 3);
• Комплексна медична допомога (додаток 4);
• Медикаменти (додаток 5).
• Стоматологічна медична допомога (додаток 6);
• Сімейний поліс (додаток 7);
• Екстрена медична допомога (додаток 8);
• Медична реабілітація (додаток 9);
• Сімейний лікар (додаток 10);
• Здоров’я дитини (додаток 11);
• Медичні ускладнення (додаток 12);
• Stop-грип (додаток 13);
• Ускладнення вагітності та пологів (додаток 14);
• Добровільне особисте страхування подорожуючих територією України (додаток 15).

2). Страхування здоров’я на випадок хвороби.
Програма А
Страховим випадком визнається настання (загострення) Хвороби у Застрахованої особи протягом терміну дії Договору страхування, внаслідок чого має місце тимчасова втрата працездатності (якщо інше не передбачено Договором Страхування) і отримання при цьому Медичної допомоги (послуг) в амбулаторно-поліклінічних умовах або в домашньому стаціонарі.

Програма С
Страховим випадком визнається настання (загострення) Хвороби у Застрахованої особи протягом терміну дії Договору страхування, внаслідок чого має місце тимчасова втрата працездатності (якщо інше не передбачено Договором Страхування) і отримання при цьому Медичної допомоги (послуг) в стаціонарі (денному стаціонарі) закладу охорони здоров’я, а також, якщо це передбачено Договором страхування, настання смерті або первинної інвалідності внаслідок хвороби, настання (загострення) якої визнається страховим випадком.

Програма К
Страховим випадком визнається настання (загострення) Хвороби у Застрахованої особи протягом терміну дії Договору страхування, внаслідок чого має місце тимчасова втрата працездатності (якщо інше не передбачено Договором Страхування) і отримання при цьому Медичної допомоги (послуг) в амбулаторно-поліклінічних або стаціонарних умовах закладів охорони здоров’я або швидкої (невідкладної) медичної допомоги, а також, якщо це передбачено Договором страхування, настання смерті або первинної інвалідності внаслідок хвороби, настання (загострення) якої визнається страховим випадком.

Програма Е
Страховим випадком визнається настання (загострення) Хвороби у Застрахованої особи протягом терміну дії Договору страхування, перебіг якої становить загрозу життю і отримання при цьому Медичної допомоги (послуг) в амбулаторно-поліклінічних або стаціонарних умовах закладів охорони здоров’я або швидкої (невідкладної) медичної допомоги, а також, якщо це передбачено Договором страхування, настання смерті або первинної інвалідності внаслідок хвороби, настання (загострення) якої визнається страховим випадком.

Програма В
Страховим випадком визнається настання Хвороби або Медичного стану, пов’язаного з вагітністю або пологами, при якому надається спеціалізована акушерсько-гінекологічна Медична допомога (послуги), спрямована на діагностику (спостереження), лікування або розродження.

3). Добровільне страхування від нещасного випадку.
Нещасний випадок - раптова, випадкова, короткочасна, непередбачувана, ненавмисна, недобровільна та незалежна від волі Застрахованої особи подія, яка відбулась внаслідок впливу різних зовнішніх факторів (фізичних, хімічних, технічних і т. ін.) та призвела до тимчасового або постійного розладу здоров'я Застрахованої особи та/або її загибелі (смерті).

До зовнішніх факторів відносяться:
• стихійні явища, пожежа, вибух, удар блискавки, дія електричного струму, аварія, протиправні дії третіх осіб, напад, укуси тварин, комах, змій, випадкові контакти із тваринами, комахами та іншими представниками флори та фауни, випадкове потрапляння в дихальні шляхи стороннього тіла, падіння будь-якого предмета або самої Застрахованої особи, удар стороннього предмета, використання Застрахованою особою або третіми особами транспортних засобів, машин, механізмів, інструментів тощо.

Під розладом здоров'я внаслідок нещасного випадку слід розуміти:
• травматичне ушкодження здоров'я (травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, забій, рана, перелом, черепно-мозкова травма, розрив органів, зв'язок, сухожилля і т. ін.), втрата органів, зору, слуху, нюху, мови, тепловий удар, опік, обмороження, переохолодження (за винятком простудного захворювання), утеплення, раптове удушення, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними або токсичними речовинами (промисловими або побутовими), газоподібними речовинами, ліками, недоброякісними харчовими продуктами (за винятком харчової токсикоінфекції - дизентерії, сальмонельозу) тощо;
• зараження інфекційним захворюванням, якщо інфекційна речовина попадає в тіло Застрахованої особи через поранення в результаті нещасного випадку;
• захворювання кліщовим енцефалітом або поліомелітом;
• вивихи, розтягнення, розриви органів, у тому числі розрив хребетного стовпа, поранення органів, ушкодження в кінцівках, викликані зусиллями Застрахованої особи в результаті нещасного випадку.

Якщо це передбачено умовами договору страхування ризик «Нещасний випадок» може включати:
а) розлад здоров'я або смерть Застрахованої особи внаслідок неправильних медичних маніпуляцій;
б) зникнення Застрахованої особи безвісти.

Програма №1
Страхові випадки:
1. Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.
2. Встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку І-ї, ІІ-ї, ІІІ-ї групи.
3. Тимчасова втрата працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку (розмір страхової виплати визначається в % від страхової суми за кожен день непрацездатності).

Програма №2
Страхові випадки:
1. Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
2. Тимчасова втрата працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку (розмір страхової виплати визначається в % від страхової суми в залежності від діагнозу).

Добровільне страхування від нещасних випадків водіїв та пасажирів транспортного засобу (додаток 16).
• Система місць;
• Паушальна система;
• Пропорційна система.

4). Добровільне страхування медичних витрат.
Програма А: "Невідкладні медичні послуги" (додаток 17);
Програма В: А+ "Невідкладні адміністративні послуги"(додаток 18);
Програма С: А+ "Невідкладні юридичні послуги"(додаток 19);
Програма D: А+ "Невідкладний автомобільний асистанс для осіб, що подорожують на власних транспортних засобах" (додаток 20);
Програма: "Бізнес-картка" (додаток 21).