RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Cтраховий випадок

Ринок страхування побудований на системі внесок - страховий випадок - виплата. Люди для того і звертаються до страховиків, щоб забезпечити фінансову безпеку в неприємних ситуаціях. Тобто кожен з них розраховує на певну компенсацію при настанні страхового випадку.

Cтраховий випадок (Insured Loss) — подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого предмета договору страхування, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування.

Зазвичай, у договорах страхування обумовлений розмір франшизи.
Франшиза — частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

Стаття 21 Закону України "Про страхування" передбачає такі обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку:
* вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
* повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин є однією з підстав для відмови страховика від проведення страхової виплати, так само як створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. (п.5 ст. 26 Закону України "Про страхування").
При настанні страхового випадку  для погодження Ваших дій повідомте АТ «УОСК» про подію за наступним телефоном (крім вихідних та святкових днів):
(044) 453-17-16

АТ «УОСК» виконує свої зобов'язання перед клієнтами, стабільно виплачуючи страхові відшкодування.

Перелік необхідних документів для

[ ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ - МАЙНО]

[ ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ - НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (НВМ)]