RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla
 • Співробітництво

  Співробітництво

  АТ “УОСК” пропонує співробітництво охоронним фірмам всіх форм власності з питань надання повноцінних послуг юридичним та фізичним особам.АТ “УОСК” має більш ніж 20-річний досвід співпраці з охоронними структурами, в тому числі: • з питань страхування відповідальності охорони за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за укладеними договорами охорони; • з питань надання комплексних послуг Замовникам.
 • Відповідальність

  Відповідальність

  За договором страхування відповідальності Страховик відшкодовує збитки, нанесені майну Замовників охоронних послуг внаслідок невиконання чи неналежного виконання Охороною своїх зобов’язань за укладеними договорами охорони. При необхідності, між Сторонами може бути укладено Генеральний договір страхування.
 • Додаткові програми

  Додаткові програми

  Крім цього, АТ “УОСК”, за Вашим сприянням і на взаємовигідній основі, готовий надавати Вашим контрагентам прямий страховий захист понад суму відповідальності за договором охорони на пільгових умовах.. Страхове покриття за договором страхування можна значно розширити, придбавши разом із основною програмою одну або декілька програм додаткового страхування.
 • 1
 • 2
 • 3

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.10.2020

Особлива інформація емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 03056, м.Київ, Київ, Борщагівська, 145

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23734213

5. Міжміський код та телефон, факс: 457-80-80, 457-80-80

6. Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.uosk.ua

27.10.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.10.2020

звільнено

Генеральний директор

Ситніков Костянтин Олександрович

-

0

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 26.10.2020 року, протоколом №26102020/1, 26.10.2020 року звільнено з посади Генерального директора Товариства Ситнікова Костянтина Олександровича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) за власним бажанням, відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю України. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Генерального директора Товариства Ситніков Костянтин Олександрович обіймав з 06.09.2018 року по 26.10.2020 року. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Наглядової ради Товариства від 26.10.2020 року (протокол №26102020/1). На посаду Генерального директора Товариства замість звільненої особи призначено Дуб Юлію Іванівну.

26.10.2020

призначено

Генеральний директор

Дуб Юлія Іванівна

-

0

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 26.10.2020 року, протоколом №26102020/1, з 27.10.2020 року обрано Генеральним директором Товариства Дуб Юлію Іванівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду Генерального директора Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Наглядової ради Товариства від 26.10.2020 (протокол №26102020/1). Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала наступні посади: 05.05.2014 - 20.04.2016 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ", начальник управління методології, андеррайтингу, оцінки та управління ризиками; 13.06.2016 - 30.11.2016 Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Довіра-Поліс" начальник управління методології, андеррайтингу, оцінки та управління ризиками; 01.12.2016 - 30.11.2018 Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Ді'лайф", Голова правління; 05.12.2018 - 26.10.2020 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ", начальник управління продажу страхових послуг.