RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla
 • Співробітництво

  Співробітництво

  АТ “УОСК” пропонує співробітництво охоронним фірмам всіх форм власності з питань надання повноцінних послуг юридичним та фізичним особам.АТ “УОСК” має більш ніж 20-річний досвід співпраці з охоронними структурами, в тому числі: • з питань страхування відповідальності охорони за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за укладеними договорами охорони; • з питань надання комплексних послуг Замовникам.
 • Відповідальність

  Відповідальність

  За договором страхування відповідальності Страховик відшкодовує збитки, нанесені майну Замовників охоронних послуг внаслідок невиконання чи неналежного виконання Охороною своїх зобов’язань за укладеними договорами охорони. При необхідності, між Сторонами може бути укладено Генеральний договір страхування.
 • Додаткові програми

  Додаткові програми

  Крім цього, АТ “УОСК”, за Вашим сприянням і на взаємовигідній основі, готовий надавати Вашим контрагентам прямий страховий захист понад суму відповідальності за договором охорони на пільгових умовах.. Страхове покриття за договором страхування можна значно розширити, придбавши разом із основною програмою одну або декілька програм додаткового страхування.
 • 1
 • 2
 • 3

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ "УОСК"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

 

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (скорочене найменування – АТ «УОСК»), місцезнаходження: Україна, 03056, місто Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» (надалі за текстом – Загальні збори): 19 квітня 2019 року, початок о 11 годині за адресою: Україна, 02000, місто Київ, вулиця Малопідвальна, будинок 5, на другому поверсі в актовій залі.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитись у день проведення Загальних зборів з 10.00 годин до 10.45 годин за місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:

- фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 15 квітня 2019 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. 1.Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» в кількості 3 (трьох осіб), в наступному складі: Швець Михайло Зіновійович, Берещук Сергій Петрович та Аракелян Рена Григорівна.

 1. 2.Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення: З метою організації роботи Загальних зборів обрати головою річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» Парфенюка Сергія Сергійовича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» Жук Валерія Володимировича.

 1. 3.Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 10 хвилин;

відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, піднімають руку і після того, як Голова Загальних зборів надасть слово учаснику Загальних зборів відповідно учасник Загальних зборів задає питання.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.

По питанням Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

 1. 4.Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УОСК» за 2018 рік, роботу Наглядової ради схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Товариства.

 1. 5.Затвердження річного звіту АТ «УОСК».

Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ «УОСК» за 2018 рік.

 1. 6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «УОСК» за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит-Стандарт" за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «УОСК» за 2018 рік. У зв’язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит-Стандарт" за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «УОСК» за 2018 рік,  заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми затверджувати.

 1. 7.Розподіл прибутку і збитків АТ «УОСК».

Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «УОСК» за 2018 рік, дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності АТ «УОСК» у 2018 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення АТ «УОСК» фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

6) Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, визначена чинним законодавством України: www.uosk.ua

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Станом на 01.03.2019 (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК», що будуть проведені 19.04.2019) загальна кількість акцій АТ «УОСК» - 330 000 (триста тридцять тисяч) штук, загальна кількість голосуючих акцій АТ «УОСК» - 320 900 (триста двадцять тисяч дев’ятсот) штук.

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

До дати проведення Загальних зборів, акціонери АТ «УОСК» можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за адресою: Україна, 02000, місто Київ, вулиця Малопідвальна, будинок 5, на першому поверсі, кімната прийому громадян, у робочі дні, з 9.00 до 18.00, та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення: Україна, 02000, місто Київ, вулиця Малопідвальна, будинок 5, на другому поверсі в актовій залі.

Для ознайомлення із зазначеними документами:

1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт);

2. представникам акціонерів необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт); - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції АТ «УОСК» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення. В день проведення Загальних зборів документи надаються акціонеру (представнику акціонера) – учаснику Загальних зборів для ознайомлення в місці проведення Загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Ведмідь Анатолій Григорович.

8) Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

«Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів - понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів.

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій "(нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі (біржам), фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру».

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту АТ «УОСК» на адресу: Україна, 03056, місто Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «УОСК» – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Рішення про зміни в проекті порядку денному Загальних зборів будуть доведені до відома всіх акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті АТ «УОСК» повідомлення з порядком денним не пізніш як за 10 днів до проведення Загальних зборів.

9) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних зборів можна отримати за тел.: (044) 483-70-11 або за адресою: Україна, 02000, місто Київ, вулиця Малопідвальна, будинок 5, або в мережі Інтернет (за адресою www.uosk.ua).

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

35474

48213

Основні засоби (за залишковою вартістю)

29

35

Запаси

-

20

Сумарна дебіторська заборгованість

17207

32096

Гроші та їх еквіваленти

9368

282

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1482

9340

Власний капітал

34040

24862

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

33000

13000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

34

10785

Поточні зобов'язання і забезпечення

1400

12566

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-10722

-5547

Середньорічна кількість акцій (шт.)

330000

130000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0.03

-0.04

 

Генеральний директор АТ «УОСК»                                                                 К.О. Ситніков

Aкційні пропозиції

 
image
 

Новий страховий продукт "Охорона+"

Страховий продукт "Охорона+" - виключно для споживачів охоронних послуг ДСО!
Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія», стратегічний партнер Державної служби охорони при МВС України, виключно для споживачів охоронних послуг ДСО, пропонує унікальний комплексний страховий продукт (програма добровільного страхування майна та відповідальності фізичних осіб)*

Більше інформації