RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Перелік документів для врегулювання страхової події (НВМ)

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ (НВМ) І ПОДАЛЬШОЇ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ:
Заява на виплату НВМ

Перелік документів_НВМ

Увага! Документи що не містять контактних телефонів, адреси, підпису, або з незаповненими полями до розгляду не приймаються і не реєструються!

З метою об’єктивного встановлення обставин події, АТ «УОСК» пропонує надіслати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. фотографії та/або сканкопії документів стосовно подіїя, яка може бути визнана страховою, в темі листа просимо вказати номер Договору страхування.

Довідки за телефоном: (044) 453-17-16

Пам’ятка Страхувальнику

При настанні страхового випадку або події з ознаками страхового випадку, Страхувальник (Застрахована особа) зобов'язаний(а) здійснити наступні дії:

1. Звернутися за медико-санітарною допомогою до медичного закладу (лікарні, травмпункту) та/або інших компетентних органів (відповідно до характеру події: до правоохоронних органів, в службу швидкої медичної допомоги, органи пожежної охорони, аварійну службу газу тощо);

2. Повідомити Страховика про настання події, що може бути визнана страховим випадком будь-яким способом, що дозволить зафіксувати факт звернення, протягом 48 годин з моменту її настання (тел. (044) 453-17-16, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   office@uosk.ua );

3. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту настання події, повідомити про це Страховика письмово;

4. Вжити заходів щодо усунення причин та мінімізації наслідків нещасного випадку.

Страхувальник, Застрахована особа, Вигодонабувач повинна подати наступні документи, на підставі яких Страховик приймає рішення щодо здійснення страхової виплати чи відмови у її здійсненні:

1. Письмову заяву на отримання страхової виплати за формою Страховика

- у випадку тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи з причини травматичного ушкодження та/або іншого функціонального розладу здоров’я внаслідок нещасного випадку заяву на виплату подає Страхувальник на користь застрахованої особи;

- у випадку стійкої втрати працездатності – первинне встановлення Страхувальнику (Застрахованій особі) інвалідності І, ІІ або ІІІ групи, внаслідок нещасного випадку, заяву на виплату подає Застрахована особа;

- у випадку смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, заяву на виплату подає Вигодонабувач.

2. Документ, який посвідчує особу та довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або відмітку про те, що особа відмовилась від РНОКПП;

3. Документ, який посвідчує особу Застрахованої особи (якщо Застрахована особа не є отримувачем страхової виплати);

4. Оригінал акту про нещасний випадок, документ від компетентних органів, який підтверджує факт настання та обставини нещасного випадку; а також, в залежності від характеру випадку, що має ознаки страхового:

У випадку смерті Застрахованої особи –

а) оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть;

б) оригінал лікарського свідоцтва про смерть;

с) оригінал чи нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину;

При встановленні Застрахованій особі первинної інвалідності –

а) акт огляду та довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (зміну групи інвалідності), для дітей – висновок ЛКК при стійкому розладі здоров’я;

б) довідку компетентних органів про причину встановлення інвалідності;

В разі травматичного ушкодження чи іншого розладу здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що призвів до тимчасової втрати працездатності Застрахованою особою:

а) листок непрацездатності або завірену роботодавцем копію (для непрацюючих осіб – належним чином оформлену довідку про термін непрацездатності);

б) виписку з карти амбулаторного чи стаціонарного хворого, оформлену належним чином.

Інші документи, що підтверджують факт, причини, обставини та наслідки настання випадку, що має ознаки страхового, на запит Страховика.

Новини компанії

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у...
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ...
Особлива інформація емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 2. Організаційно-правова форма: Приватне...